Wyniki Ghana National Weekly Lotto

Wyniki Lotto sobota, 13 lipca 2019.

15 55 57 58 78

Wyniki Ghana National Weekly Lotto sobota, 29 czerwca 2019.

02 47 60 63 70

Wyniki Ghana National Weekly Lotto sobota, 22 czerwca 2019.

18 22 32 41 63

Informacje o Ghana National Weekly Lotto

Bilety można nabyć w Ghana. Losowania są w sobota.

W Ghana National Weekly Lotto gracz wybiera 5 numery między 1 - 78.

Ghana National Weekly Lotto jest organizowany przez Ghana National Lottery Authority. nla.com.gh